Zanimljiva geografija – igra

Ne tako davno, u doba bez mobilnih telefona i interneta, učenici su svoje slobodno vreme između časova, a vrlo često i posle časova, provodili igrajući se Zanimljive geografije.

Igra se sastojala u tome što se na papir nacrta tabela, sa najmanje osam kolona za upisivanje sledećih pojmova 1. Drzava, 2. Grad, 3. Planina, 4. Reka, 5. Biljka, 6. Životinja, 7. Predmet, 8. Ime.

Zatim se zada početno slovo recimo A, i u kolone se upisuje na primer 1.Austrija, 2.Arandjelovac, 3.Avala, 4.Amazon, 5.Ananas, 6.Antilopa, 7.Ašov, 8.Anita. Učenik koji bi prvi završio, bi zadavao sledeće slovo. Moguće je i ne zadavati slova, već ići po azbuci ili abecedi, a za svaki tačan pojam se dobij neki poen, i iz ovog bi nastao pravi mali kviz, gde su se igrala cela odeljenja.

Ovo je bio jedan od načina da učenici nauče bar nazive nekih geografskih pojmova, a ujedno i da provere svoje znanje u druženju sa svojim vršnjacima.

zanimljivageografija_1392280366_670x0 zanimljiva-geografija1

Advertisements

Kratak prikaz razvoja geografske nauke

Geografija je bez sumnje jedna od najstarijih nauka. Još u praistoriji ljudi su pokušavali racionalno objasniti pojave i procese u prostoru i razumeti njihov prostorni raspored. Iako je nauka kao vid ljudske aktivnosti bila prisutna u većini starih civilizacija, najviše pisanih tragova o prirodi kao celini nalazimo kod antičkih filozofa. Za geografiju važne naučne rezultate iz tog vremena dali su Aristotel-o mozaičnosti Zemljine površine i toplotnim pojasevima i Eratosten-o zaobljenosti Zemlje i njenom obimu te zakonomernom pojavljivanju prirodnih stihija. Eratosten je u 3. vijeku p. n. e. prvi upotrijebio naziv geografija. U srednjem veku dolazi do stagnacije nauke pa time i geografije. Tadašnja nauka se razvijala jedino u sklopu islamskog civilizacijskog kruga. Istaknuti geografi tog doba su al-Biruni i al-Idrisi.

483px-Christopher_ColumbusZnačajniji razvoj geografije na zapadu podstakla su velika geografska otkrića. Zahvaljujući moreplovcima kao što su:Kristofor Kolumbo, Vasko de Gama, Ferdinand Magelan i dr. Brzi razvoj astronomije i nebeske mehanike u 16. i 17. veku predstavljao je osnovu za teorijsko osmišljavanje kretanja nebeskih tela i posledica njihovog kretanja po Zemlju.

Početak razvoja naučne geografije pripisuje se holandskom geografu Bernard Varenijusu, koji je napisao znamenito djelo pod naslovom Opšta geografija. Uprkos značajnim tehničkim otkrićima koja su uticala na razvoj geografije u 17. i 18. veku, ona ostaje uglavnom deskriptivna nauka sve do pojave velikog geografskog istraživača nemačkog porekla Aleksandar Humbolta koji početkom 19. veka udara temelj savremenoj geografiji. Uz njega je veoma značajan i Karl Riter koji je bio pod jakim uticajem filozofije Imanuel Kanta. Značajan doprinos iz tog doba dali su V.M.Devis u SAD-teorija razvitka reljefa kao geografski ciklus i Vladimir Dokučajev u Rusija. Tokom 19. veka osnivaju se katedre za geografiju na univerzitetima širom Evrope a njena tadašnja karakteristika je veštačka odvojenost na prirodnu i društvenu. Krajem istog veka pojavljuje se pod uticajem učenja Fridriha Racela tzv. geografski determinizam, kao najpoznatiji pogrešan pravac unutar teorijske geografije. Reakcije na ta zastranjivanja javljaju se početkom 20. veka sa novom generacijom geografa koje ističu jedinstvo geografske nauke. Pojavljuju se posibilizam u geografiji, čiji je zastupnik Pol Vidal de la Blanš i horologiza koju je uveo Alfred Hetner što je uticalo na nastanak i razvoj regionalne geografije. Poznati geografski teoretičar iz tog doba je i A.A.Grigorijev sa svojom razradom učenja o geografskom omotaču. Danas postoji velika potreba za sintetičkim geografskim radovima posebno u vezi sa materijalnom proizvodnjom i aktuelnim problemima kvaliteta i preobražaja prirodne sredine, kao i razumnog korištenjaprirodnih resursa.

Šta je Zanimljiva geografija blog

Blog je namenjen mojim učenicima da bi na lakši, i njima interesantniji način mogli da nauče lekcije koje slušaju tokom časova, prošire znanje dodatnim informacijama kojih nema u udžbenicima, i otkriju dosta zanimljivosti povezanih sa geografijom.

Pored toga na blogu će biti dati i linkovi ka sajtovima, prezentacijama i filmovima kako bi učenici na lak način mogli da povežu naučena znanja sa realnim životnim situacijama, odnosno da shvate na koji način će naučeno gradivo da iskoriste tokom daljeg školovanja ili kasnije tokom zaposlenja i života.

Svi domaći zadaci tokom školske godine će biti objavljeni na blogu, neposredno nakon završetka časa, tako da učenici u svakom trenutku mogu da ih pogledaju i naravno urade.

Vaša nastavnica Ivana

O autoru – Ivana Kovačević

IvanaZavršila Geografski fakultet u Beogradu. Zaposlena u OŠ „Sava Šumanović“, Altina u Zemunu, na mestu nastavnika geografije.

Pobornik stručnog usavršavanja ne samo u oblasti koju predaje, već i za usavršavanju komunikacije u odnosu sa učenicima. 

Zainteresovana za razne vidove unapređivanja nastave i saradnje sa stručnim ustanovama, korišćenje stručne literature, edukaciju na svim poljima obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje inkluzivne nastave.

 

Supruga i majka.

Slobodno vreme posvećuje putovanjima, čitanju knjiga, koncertima, izložbama…